Prodaja občinskih nepremičnin

02.10.2019 1152
02.10.2019
Prodaja nepremičnin
22.10.2019 ob 00:00
478-11/2019
02.10.2019
Jernej Senekovič
senekovic@kungota.si
003862655050